Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Secții/Compartimente

A.T.I. I

Secția Clinică ATI I

Scurtă prezentare a Secției Clinice ATI I

Conform prevederilor din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1500/ 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, Secţia Clinică ATI 1 a SCJU face parte, datorită complexităţii activităţilor medicale, din categoria a – I- a, cu nivel de competență extinsă, încadrare obținută în timp ce secția a fost condusă de către doamna Profesor Natalia Hagău, medic primar ATI, cu contribuție esențială în dezvoltarea și modernizarea secției, precum și informarea personalului medical.

Anestezia și Terapia Intensivă (ATI) reprezintă  specialitatea medicală care asigură, prin mijloace farmacologice și tehnice specifice, pe de o parte, condițiile necesare  pentru desfășurarea actului chirurgical, a îngrijirii perioperatorii și a altor proceduri diagnostice/ terapeutice, iar, pe de alta parte, suportul indispensabil pacientului critic pentru evaluarea și tratamentul disfuncțiilor/leziunilor acute de organ, care amenință viața. Terapia intensivă reprezintă locul adecvat pentru monitorizarea și tratamentul pacienților cu potențiala instabilitate fiziologică severă, care necesită îngrijire deosebită (suport vital tehnic sau farmacologic special). Îngrijirea în terapie intensivă reprezintă nivelul cel mai ridicat de îngrijire din spital (mai mare decât cel disponibil în terapia intermediară/ postoperator sau alte secții ale spitalului).

Secția ATI I este de fapt o intersecție în care fiecare bolnav este tratat de echipe pluridisciplinare. În cadrul Secției ATI I sunt preluați și tratați în regim de urgență pacienți politraumatizați, pacienți cu urgențe chirurgicale și medicale acute (inclusiv intoxicații acute, insuficiență renală acută, insuficiență respiratorie acută, șoc septic, cardiogen sau altele, etc). Intervențiile chirurgicale de urgență sunt asigurate pentru specialitățile de Chirurgie generală, Chirurgie plastică și reconstructivă, Chirurgie BMF, vasculară, oftalmologică, ortopedică, Chirurgie toracică, de cele mai multe ori în cadrul unor echipe pluridisciplinare fluide. Anestezia și terapia perioperatorie pentru intervențiile chirurgicale elective sunt acordate pentru specialități de Chirurgie generală, plastică-reconstructivă și ortopetie-traumatologie.

 

Șef Secție ATI I

Conf. Dr. Cristina Petrișor este Șeful Secției ATI I, numită prin concurs în luna aprilie 2020. Conferențiar universitar și Medic primar Anestezie și Terapie Intensivă, angajată la Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Diplomat al Societății Europene de Anestezie și Terapie Intensivă, membru în Senatul Societății Române de ATI, KDP regiune de Nord-vest în cadrul programului național de transplant. Domenii particulare de interes: Alergoanestezia, Cercetarea bio-medicală, Educația medicală și formarea medicilor, kinetoterapeuților și asistenților medicali în specialitatea ATI,  Anestezia și terapia intensivă a pacientului politraumatizat și alte situații de urgență, Ultrasonografia pentru ATI.

Structură/componență

Secția ATI I cuprinde posturile de lucru de anestezie, componenta cu paturi de Terapie Intensivă și activitatea în UTS Chirurgie I.

Posturile de lucru de anestezie sunt: șase posturi de lucru în blocul operator al Clinicii Chirurgie I și posturile de lucru de anestezie în afara blocului operator în laboratorul de endoscopie, coronarografie, angiografie, RMN.

Componenta cu paturi cuprinde 22 paturi terapie intensivă, 3 paturi terapie intensivă intermediară și 5 paturi pentru supraveghere post-anestezică. În cursul pandemiei sturctura secției s-a schimbat și a inclus până la 39 paturi terapie intensivă.

Cadrele medicale asigură consulturi interdisciplinare în diferite secții ale spitalului, dar și în ambulatoriul de Chirurgie generală și Alergoanestezie.

Echipa Secției cuprinde medicii specialiști și primari ATI, medicii rezidenți, asistenții medicali de terapie intensivă (inclusiv cu atestate de dializă/hemofiltrări), anestezie, UTS, kinetoterapeuți, infirmiere, îngrijitoare, brancardieri.

 

Medicii care activează în secție

Medic

Grad profesional

Grad didactic

Atestate

Responsabilități specifice

Cristina Petrișor

Medic primar

Conferențiar universitar

DESAIC, Competență ultrasonografie generală

Șef Secție, Membru comisie hemovigilență, transplant, antibioterapie

Simona Cocu

Medic primar

 

 

Înlocuitor șef secție, medic coordonator ATI COVID

Diana Cristian

Medic primar

 

 

 

Gabriela Csipak

Medic primar

 

DESAIC, EDIC

Coordonator UTS Chirurgie I

Elena Ștefănescu

Medic primar

 

 

KDP local transplant

Paul Rus

Medic primar

 

 

Responsabil cu procedurile de circulație extracorporeală

Dumitru Pătraș

Medic specialist

 

 

Coordonator local transplant

Dana Balea

Medic specialist

 

 

Responsabil DRG

Ștefania Pleșa

Medic specialist

 

 

Responsabil managementul calității

Maria Nedelea

Medic specialist

 

 

Responsabil punct de lucru endoscopie

Marta Băncișor

Medic specialist

 

Competență ultrasonografie generală

Responabil ambulator

Cătălin Constantinescu

Medic specialist

Asistent universitar

 

Responsabil activitate didactică

Robert Szabo

Medic specialist

Asistent universitar

DESAIC

Responsabil activitate didactică

Crina Leahu

Medic specialist

 

 

 

Christiana Pălăcean

Medic specialist

 

 

 

 

Servicii oferite

Proceduri efectuate:

    Resuscitare cardio-respiratorie şi cerebrală, management post-resuscitare

    Anestezie şi terapie intensivă a suferinţelor medicale şi chirurgicale acute

    Terapie intensivă postoperatorie

    Terapia durerii acute

    Terapia intensivă a pacientului critic pentru tratamentul disfuncţiilor/insuficienţelor de organ

    Proceduri diagnostice/terapeutice

    Asigurarea cu sânge şi derivate din sânge (punct de transfuzie)

    Microlaborator propriu dedicat

    Hemodiafiltrare

    Dializă acută

    Plasmafereză

    Suport hemodinamic

    Suport ventilator – ventilație noninvazivă și invazivă, oxigenoterapie cu flux înalt, oxigenare extra-corporeală

    Monitorizarea debitului cardiac noninvaziv și minim invaziv

    Explorări imagistice : radiografie toraciă și ecografie la pat, acces la serviciile laboratorului de imagistică

    EEG la pat

    Identificarea și menținerea pacientului cu moarte cerebrală, potențial donor

    TIVA, anestezie inhalatorie, anestezie neuraxială, blocuri de nervi periferici

    Managementul căii aeriene dificile, inclusiv abord bronhoscopic

     Analgosedare și anestezie generală pacienților din serviciul de endoscopie și RMN

Dotări tehnice

 

Secţia ATI 1 este dotată cu aparatură performantă, repartizată astfel:

 

 1. a) în compartimentul cu paturi TI:
 • paturi articulate, cu accesoriile necesare
 • staţie centrală de monitorizare
 • monitoare (posturi fixe) cu posibiltăţi de monitorizare a următorilor parametri: EKG, SpO2, AV, presiunea arterială (invazivă şi non-invazivă), PVC, temperatura, respiraţia, EEG şi EtCO2
 • aparate de ventilaţie mecanică de înaltă performanță
 • aparate ventilaţie mecanică portabile Oxylog 3000 plus
 • dispozitive oxigenoterapie high-flow
 • trusă de intubaţie dificilă- inclusive Videolaringoscop, fibroscop
 • defibrilatoare, cardiostimulatoare
 • ECG portabil
 • ecograf portabil
 • RX mobil
 • EEG mobil
 • aparat pentru monitorizarea noninvaziva a debitului cardiac – Vigilleo, PICCO
 • aparate de măsurare gaze sanguine, coagulare
 • aparat epurare extrarenală
 • aparat oxigenare extracorporeala
 • seringi electrice automate
 • pompe nutriţie enterală
 • aparate transfuzie/ perfuzie rapidă a soluţiilor
 • sisteme de menţinere/ corectare a temperaturii corporale
 • truse de urgenţă
 • aparate de aspiraţie conectate la prizele de aer comprimat
 • saltele antiescare

 

 1. b) în sălile de operaţii și posturi de anestezie în afara blocului operator: Activitatea de anestezie desfășurată în blocul operator ce include 6 săli de operație asigură efectuarea zilnică a unor intervenții chirurgicale complexe, multe în regim de urgență.
 • monitoare (posturi fixe) cu posibilităţi de monitorizare a următorilor parametri: EKG, SpO2, AV, presiunea arterială (invazivă şi non-invazivă), PVC, temperatura şi respiraţia, BIS, presiunea intracraniana
 • aparate de anestezie
 • aparat Cell Saver
 • defibrilatoare
 • truse de urgenţă, pulsoximetre portabile
 • aparate transfuzie/perfuzie rapidă a soluţiilor
 • sisteme de menţinere/corectare a temperaturii corporale
 • seringi electrice automate
 • seringi pentru anestezie TIVA/TCI
 • stimulator nervi periferici pentru anestezie regională
 • ecograf pentru anestezie regională
 • dispozitive monitorizare funcție neuro-musculară
 • monitorizare profunzime anestezei cu BIS/entropie

 

Activitatea științifică și educațională

În principal, activitatea ştiinţifică constă în:

 • Cursuri postuniversitare
 • Utilizarea simulatorului în pregătirea rezidenților și studenților
 • Activităţi periodice: cursuri, prezentări de cazuri, referate ştiinţifice, etc., pentru pregătirea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor și a rezidenţilor de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hatieganu”

 

Calitatea profesională deosebită a membrilor echipei medicale şi prestigiul de care aceștia se bucură a permis derularea în cadrul sectiei a mai multor studii clinice locale [alergoanestezie, durere, sepsa]. Participare la studii multicentrice observaționale derulate de către ESICM sau ESAIC [ISOS, UNITE-COVID, ALICE, VIP1, DecubICU, INTOXICATE].

Activitatea didactică a Secției ATI I, secție clinică, cuprinde cursuri și stagii cu studenții Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, pentru disciplinele Prim ajutor medical, Anestezie și terapie intensivă, Recuperare postoperatorie, cursuri cu studenții-masteranzi și medicii rezidenți din specialitatea ATI și alte specialități.

Alte informații relevante

 • Pe parcursul pandemiei COVID-19, structura Secției a fost schimbată repetitiv în funcție de evoluția pandemiei, astfel încât în perioadele de solicitare de preluări din valurile pandemiei, secția a fost extinsă cu un număr maxim de 9 paturi, re-organizarea circuitelor funcționale repetitiv. Această activitate suținută și variabilă a fost derulată prin contribuția individuală a fiecărui cadru  (medici specialiști, primari, asistenți medicali, kinetoterapeuți, infirmiere, brancardieri, kinetoterapeuți). Efortul organizatoric și meritele activității clinice au fost recunoscute și Doamna Dr Simona Cocu a primit Medalia Ordinului Meritul Sanitar cu Grad de Cavaler.
 • Programul național de sănătate AP-ATI – pacient critic. Sectia ATI 1 se bucură de Programul National Pacient Critic, existând fonduri necesare pentru îngrijirea optimă a pacienților.
 • Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană - Subprogramul de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană. Unitatea noastră fiind implicată în Programul Naţional de Transplant, în secţie au fost stabilizaţi şi monitorizaţi pacientii potenţiali donatori de organe, iar mai apoi s-a asigurat prelevarea de organe cu acordul familiei.
 • În activităţile personalului ATI intră şi activitatea punctului de transfuzie aflat în Blocul Operator. Asistentele de anestezie determină grupele sanguine şi probele de compatibilitate pentru transfuzarea de sânge şi derivate sanguine necesare pacienţilor.
 • Medicii încadrați în secția ATI I asigură supravegherea pacienților testați în Ambulatorul de Alergoanestezie, înființat de doamna Profesor Natalia Hagău. Acesta reprezintă primul centru din țară în care pacienții cu antecedente de reacții alergice medicamentoase beneficiază de consultația concomitentă de anestezie și alergologie. Medicul anestezist are un rol important în efectuarea bilanțului alergologic complex la pacientul cu antecedente de reacții de hipersensibilitate medicamentoasă, în special dacă aceste reacții au apărut în cursul anesteziei sau perioada perianestezică. Pacienții testați în ambulatorul de Alergoanestezie sunt monitorizați pe perioada testării și, în cazul în care apar reacții adverse sistemice la testare, medicul anestezist-intensivist intervine în timp cât mai scurt. Medicul anestezist revede împreună cu medicul alergolog rezultatele testărilor in vivo și in vitro, și stabilește posibilitatea efectuării unor anestezii ulterioare, oferind informații referitoare la alegerea substanțelor și tehnicilor anestezice pentru pacienții care necesită intervenții chirurgicale.

 

Coordonate de contact

Telefon: SCJU Cluj-Napoca 0264 592771, interior: secție 1129, secretariat 1516

e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location

Cluj-Napoca

 

Acceptarea de catre dvs a politicii privind datele cu caracter personal
Nota de acceptare: In conformitate cu normele GDPR, continuarea accesarii acestui site reprezinta acceptul dvs privind folosirea si stocarea datelor cu caracter personal conform regulilor si conditiilor si politicii privind cookies.

Va multumim si va invitam sa vizionati site-ul nostru!