Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

2024

  • 213 Anunt rezultate finale concurs Sef Serviciu Comunicare, Relatii Publice și SecretariatAnunt
  • 212 Anunt rezultate finale concurs Sef Serviciu AprovizonareAnunt
  • 211 Anunt rezultate finale concurs Sef Serviciu Aparatura Medicala si MentenantaAnunt
  • 210 Anunt Rezultate probă practică și interviu  Șef Serviciu grad II la Serviciul Comunicare, Relatii Publice și Secretariat: Anunt
  • 209 Anunt Rezultate probă practică și interviu  Șef Serviciu grad II la Serviciul Aprovizionare: Anunt
  • 208 Anunt Rezultate probă practică și interviu  Șef serviciu grad II la Serviciul Aparatură Medicală și Mentenanță: Anunt
  • 207 Anunt concurs personal TESA si muncitori: Anunt
  • 206 Anunt Rezultate proba scrisă șef serviciu la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Secretariat: Anunt
  • 205 Anunt Rezultate proba scrisă șef serviciu la Serviciul Aparatură Medicală și Mentenanță: Anunt
  • 204 Anunt Rezultate proba scrisă Sef Serviciu Aprovizonare: Anunt
  • 203 Anunt Rezultate finale functionar la Serviciul administrativ: Anunt
  • 202 Anunt concurs personal medical si bucatari: Anunt
  • 201 Anunt Rezultate validare dosare medic specialist MU: Anunt
  • 200 Anunt Rezultate selectie dosare sef Serviciu Comunicare, Relatii Publice si Secretariat: Anunt
  • 199 Anunt Rezultate selectie dosare sef Serviciu Aprovizionare: Anunt
  • 198 Anunt Rezultate selectie dosare sef Serviciu Aparatura medicala: Anunt
  • 197 Anunt Rezultat proba practică funcționar la Serviciul Administrativ: Anunt
  • 196 Anunt Rezultate finale concurs portari: Anunt
  • 195 Anunt Rezultate proba scrisa concurs functionar la Serviciul Administrativ: Anunt
  • 194 Anunt Rezultate proba scrisa concurs portari: Anunt
  • 193 Anunt Rezultate finale promovare referent de specialitate la Serviciul Evaluare si Statistica: Anunt
  • 192 Anunt Rezultate finale promovare referent de specialitate la Serviciul Administrativ: Anunt
  • 191 Anunt Rezultate finale promovare referent de specialitate  la S.M.C.S.M.: Anunt
  • 190 Anunt Rezultate finale promovare frizer: Anunt
  • 189 Anunt rezultate proba scrisa referent grad II STATISTICA: Anunt
  • 188 Anunt Rezultate proba scrisa la examen de promovare Referent de spec. grad I la S.M.C.S.M.: Anunt
  • 187 Anunt rezultate proba practica promovare frizer: Anunt
  • 186 Anunt Rezultate proba practica examen promovare instalatori: Anunt
  • 185 Anunt Rezultate examen promovare statistician medical: Anunt
  • 184 Anunt Rezultate examen promovare registrator medical: Anunt
  • 183 Anunt Rezultate examen promovare referent de specialitate: Anunt
  • 182 Anunt Rezultate examen promovare muncitor calificat IV  – lăcătuș mecanic și zugrav: Anunt
  • 181 Anunt Rezultate examen promovare muncitor calificat II și III - bucătar: Anunt
  • 180 Anunt Rezultate examen promovare jurist: Anunt
  • 179 Anunt Rezultate examen promovare inginer grad II: Anunt
  • 178 Anunt Rezultate examen promovare fiziokinetoterapeut: Anunt
  • 177 Anunt Rezultat examen promovare sef serviciu: Anunt
  • 176 Anunt Rezultat examen promovare psiholog: Anunt
  • 175 Anunt Rezultat examen promovare asistent social: Anunt
  • 174 Anunt Rezultate proba scrisa promovare referent de specialitate la Serv. Administrativ: Anunt
  • 173 Anunt Rezultat proba scrisa promovare în referent de specialitate la S.M.C.S.M.: Anunt
  • 172 Anunt Rezultat proba practica promovare fochist: Anunt
  • 171 Anunt Rezultat validare dosar medic specialist ATI: Anunt
  • 170 Anunt Rezultate validare dosare economist specialist IA la Serviciul Financiar: Anunt
  • 169 Anunt Rezultate selectie dosare promovare fiziokinetoterapeut: Anunt
  • 168 Anunt Rezultate selectie dosare promovare asistent social: Anunt
  • 167 Anunt Rezultate selectie dosare promovare  bucatari: Anunt
  • 166 Anunt Rezultate selectie dosare concurs functionar administrativ: Anunt
  • 165 Anunt Rezultate selectie dosar promovare muncitori tehnic: Anunt
  • 164 Anunt Rezultat selectie dosare promovare muncitor instalator: Anunt
  • 163 Anunt Rezultat selectie dosare promovare  jurist: Anunt
  • 162 Anunt Rezultat selectie dosar promovare psihologAnunt
  • 161 Anunt Rezultat selectie dosar promovare inginer: Anunt
  • 160 Anunt Rezultate finale concurs registrator medical: Anunt
  • 159 Anunt Rezultate validare dosare promovare fochist si instalatori: Anunt
  • 158 Anunt Rezultate validare dosare promovare registrator medical: Anunt
  • 157 Anunt Rezultate interviu registrator medical: Anunt
  • 156 Anunt Rezultat validare dosar promovare statistician medical: Anunt
  • 155 Anunt Rezultat validare dosar promovare sef serviciu: Anunt
  • 154 Anunt Rezultat validare dosar promovare referent de specialitate la Serviciul Administrativ: Anunt
  • 153 Anunt Rezultat validare dosar promovare referent de specialitate evaluare si statistica medicala: Anunt
  • 152 Anunt Rezultat validare dosar promovare referent de specialitate comunicare si relatii publice: Anunt
  • 151 Anunt Rezultat validare dosar promovare referent de specialitate  la S.M.C.S.M.: Anunt
  • 150 Anunt Rezultat validare dosar promovare frizer: Anunt
  • 149 Anunt concurs medic UPU: Anunt
  • 148 Anunt Rezultate finale muncitor calificat-bucatar: Anunt
  • 147 Anunt concurs personal TESA: Anunt
  • 146 Anunt Rezultate proba scrisa registrator medical: Anunt
  • 145 Anunt Rezultate proba practica muncitor calificat-bucatar: Anunt
  • 144 Anunt Rezultate proba practică spălătorie: Anunt
  • 143 Anunt Rezultate finale promovare asistent medical de laborator debutant: Anunt
  • 142 Anunt Rezultate finale promovare  inginer debutant: Anunt
  • 141 Anunt Rezultate finale promovare  infirmier debutant: Anunt
  • 140 Anunt Rezultate  finale promovare asistent medical debutant: Anunt
  • 139 Anunt Rezultat final promovare tehnician rad. licentiat: Anunt
  • 138 Anunt Rezultat final promovare psiholog stagiar: Anunt
  • 137 Anunt Rezultat final promovare fiziokinetoterapeut: Anunt
  • 136 Anunt examen promovare personal: Anunt
  • 135 Anunt Rezultate selectie dosare muncitor calificat bucatar: Anunt
  • 134 Anunt Rezultate proba interviu psiholog clinician stagiar: Anunt
  • 133 Anunt Rezultate interviu asistent laborator debutant: Anunt
  • 132 Anunt Rezultate interviu asistent medical debutant: Anunt
  • 131 Anunt Rezultat proba interviu inginer debutant: Anunt
  • 130 Anunt Rezultat proba interviu infirmier debutant: Anunt
  • 129 Anunt Rezultate selectie dosare registrator medical: Anunt
  • 128 Anunt Rezultate finale examen promovare tehnician radiologie: Anunt
  • 127 Anunt Rezultate finale examen promovare fiziokinetoterapeut: Anunt
  • 126 Anunt Rezultate selecție dosare spalatorie: Anunt
  • 125 Anunt concurs personal TESA: Anunt
  • 124 Anunț concurs medic specialist ATI: Anunt
  • 123 Anunț Rezultate finale concurs economist la Serviciul Financiar: Anunt
  • 122 Anunț Rezultate selectie dosare asistent medical generalist debutant: Anunt
  • 121 Anunț Rezultate selectie dosare asistent  lababorator debutant: Anunt
  • 120 Anunț Rezultat selectie dosare infirmier debutant: Anunt
  • 119 Anunț Rezultat selectie dosar tehnician radiologie: Anunt
  • 118 Anunț Rezultat selectie dosar psiholog stagiat: Anunt
  • 117 Anunț Rezultat selectie dosar inginer debutant: Anunt
  • 116 Anunț Rezultat selectie dosar fiziokinetoterapeut: Anunt
  • 115 Anunț Rezultate proba practica economist  la Serviciul Financiar: Anunt
  • 114 Anunț Rezultate selecție dosare medic UPU: Anunt
  • 113 Anunț amânare concurs medic UPU: Anunt
  • 112 Anunt Rezultate proba scrisa economist  la Serviciul Financiar: Anunt
  • 111 Anunt examen promovare: Anunt
  • 110 Anunt concurs registrator medical si muncitori: Anunt
  • 109 Anunt Rezultate validare dosare Economist specialist IA la Serviciul Financiar: Anunt
  • 108 Anunt REZULTATE FINALE ingrijitoare: Anunt
  • 107 Anunt Rezultate finale Infirmier-Perioada Nedeterminata: Anunt
  • 106 Anunt REZULTATE FINALE brancardierAnunt
  • 105 Anunt Rezultate interviu ingrijitoareAnunt
  • 104 Anunt Rezultate interviu infirmier - perioada nedeterminataAnunt
  • 103 Anunt Rezultate interviu brancardierAnunt
  • 102 Anunt Rezultate interviu asistent medical laboratorAnunt
  • 101 Anunt Rezultate interviu asistent medical generalistAnunt
  • 100 Anunt Rezultate concurs asistent medical laboratorAnunt
  • 099 Anunt Rezultate concurs asistent medical generalistAnunt
  • 098 Anunt Rezultate proba scrisa registrator medicalAnunt
  • 097 Anunt Rezultate proba scrisa ingrijitoareAnunt
  • 096 Anunt Rezultate proba scrisa infirmierAnunt
  • 095 Anunt Rezultate proba scrisa brancardierAnunt
  • 094 Anunt Rezultate proba scrisa asistentmedical generalist perioada nedeterminataAnunt
  • 093 Anunt Rezultate proba scrisa asistent medical de laboratorAnunt
  • 092 Anunt concurs medic specialist UPUAnunt
  • 091 Anunt Rezultate finale  concurs muncitor neca lificat bucatarAnunt
  • 090 Anunt Rezultate finale concurs  economist  la Serviciul Achizitii PubliceAnunt
  • 089 Anunt Rezultate proba interviu spalatoreasa: Anunt
  • 088 Anunt Rezultate finale concurs spalatoreasa: Anunt
  • 087 Anunt procedura angajare medici rezidenți - schimbare centru universitar: Anunt
  • 086 Anunt Rezultate proba scrisa Economist  IA la Serviciul Achizitii Publice: Anunt
  • 085 Anunt Rezultate proba practica - muncitor calificat bucatar la Bloc alimentar: Anunt
  • 084 Anunt repartitie asistent medical generalist - perioada determinata: Anunt
  • 083 Anunt Rezultate proba practica spalatorie: Anunt
  • 082 Anunt Rezultate finale tehnician radiologie si imagistica medicala -perioada determinata: Anunt
  • 081 Anunt Rezultate finale infirmier - perioada determinata: Anunt
  • 080 Anunt Rezultate finale asistent medical generalist -perioada determinata: Anunt
  • 079 Anunt Rezultat solutionare contestatie asistent medical de laborator clinic licentiatAnunt
  • 078 Anunt Rezultate interviu tehnician de radiologie - durata determinataAnunt
  • 077 Anunt Rezultate interviu infirmier - durata determinataAnunt
  • 076 Anunt Rezultate interviu asistent medical generalist - durata determinataAnunt
  • 075 Anunt Rezultate finale medic specialist ATI: Anunt
  • 074 Anunt Rezultate finale medic rezident ATI: Anunt
  • 073 Anunt concurs economisti perioada nedeterminataAnunt
  • 072 Anunt Rezultate probă clinică medic rezident ATIAnunt
  • 071 Anunt Rezultate selectie dosare asistent  medical de  laboratorAnunt
  • 070 Anunt Rezultate selectie dosare asistent  medical  generalistAnunt
  • 069 Anunt Rezultate selectie dosare spalatoreasaAnunt
  • 068 Anunt Rezultate selectie dosare registrator medicalAnunt
  • 067 Anunt Rezultate selectie dosare muncitor calificat bucatarAnunt
  • 066 Anunt Rezultate selectie dosare ingrijitoareAnunt
  • 065 Anunt Rezultate selectie dosare infirmierAnunt
  • 064 Anunt Rezultate selectie dosare economist specialist IA la Serviciul Achiziții PubliceAnunt
  • 063 Anunt Rezultate selectie dosare brancardierAnunt
  • 062 Anunt Rezultate finale concurs  medic specialist 2 posturi normă întreagă radiologie si imagistica medicala Laborator radiologie si imagistica medicalaAnunt
  • 061 Anunt Rezultate finale concurs  medic specialist 0.5 post radiologie si imagistica medicala UPU-SMURD Com.radiologie si imagistica medicalaAnunt
  • 060 Anunt Rezultate probă scrisă Tehnician de radiologie și imagisticaAnunt
  • 059 Anunt Rezultate proba scrisa infirmier - perioada determinataAnunt
  • 058 Anunt Rezultate proba scrisa asistent medical generalist-perioada determinataAnunt
  • 057 Anunt Rezultate proba clinica medic specialist ATIAnunt
  • 056 Anunt Rezultate medic specialist ATI durata determinata: Anunt
  • 055 Anunt Rezultate proba scrisa  medic specialist 0.5 post radiologie si imagistica medicala UPU-SMURD Comp.radiologie si imagistica medicala: Anunt
  • 054 Anunt Rezultate proba scrisa  medic specialist  radiologie si imagistica medicala Laborator radiologie si imagistica medicala: Anunt
  • 053 Anunt Rezultate proba practica  medic specialist 0.5 post radiologie si imagistica medicala UPU-SMURD Com.radiologie si imagistica medicala: Anunt
  • 052 Anunt Rezultate proba practică medic specialist radiologie si imagistica medicala Laborator radiologie si imagistica medicala: Anunt
  • 051 Anunt Rezultate proba scrisa medic specialist ATI: Anunt
  • 050 Anunt Rezultate proba scrisa medic rezident ATI: Anunt
  • 049 Anunt Rezultate selectie dosare medic specialist Laborator radiologie si imagistica medicalaAnunt
  • 048 Anunt Rezultate selectie dosare medic specialist ATI: Anunt
  • 047 Anunt Rezultate selectie dosare medic specialist ATI temporar: Anunt
  • 046 Anunt Rezultate selectie dosare medic specialist 0,5 post UPU- SMURD-Compartiment radiologie: Anunt
  • 045 Anunt Rezultate selectie dosare medic rezident ATI: Anunt
  • 044 Anunt Rezultate selecție dosare tehnician radiologie si imagistica perioada determinata: Anunt
  • 043 Anunt Rezultate selecție dosare infirmier perioada determinata: Anunt
  • 042 Anunt Rezultate selectie dosare asistent medical generalist perioada determinata: Anunt
  • 041 Anunt Rezultate finale concurs muncitor necalificat Bloc Alimentar, Serviciul Aprovizionare: Anunt
  • 040 Anunt concurs personal personal medical și auxiliar: Anunt
  • 039 Anunt concurs medic ATI perioadă determinată: Anunt
  • 038 Anunt concurs TESA și muncitori perioadă nedeterminată: Anunt
  • 037 Anunt Rezultate concurs muncitor necalificat Bloc Alimentar, Serviciul Aprovizionare: Anunt
  • 036 Anunt Rezultate finale concurs spalatorese: Anunt
  • 035 Anunt Rezultate finale concurs  moasa: Anunt
  • 034 Anunt Rezultate finale concurs  manipulant bunuri la Serviciul Aprovizionare: Anunt
  • 033 Anunt Rezultate finale concurs registrator medical: Anunt
  • 032 Anunt Rezultate finale concurs ingrijitoare: Anunt
  • 031 Anunt Rezultate finale concurs infirmier: Anunt
  • 030 Anunt Rezultate finale concurs asistent medical generalist: Anunt
  • 029 Anunt Rezultate interviu muncitor necalificat Bloc Alimentar, Serviciul Aprovizionare: Anunt
  • 028 Anunt Rezultate interviu spalatorese: Anunt
  • 027 Anunt Rezultate interviu manipulant bunuri la Serviciul Aprovizionare: Anunt
  • 026 Anunt Rezultate interviu infirmier: Anunt
  • 025 Anunt Rezultate interviu asistent medical generalist: Anunt
  • 024 Anunt Rezultat interviu moasa: Anunt
  • 023 Anunt Rezultate interviu îngrijitoare: Anunt
  • 022 Anunt Rezultat solutionare contestatie proba scrisa AMG: Anunt
  • 021 Anunt concurs medic perioada determinata: Anunt
  • 020 Anunt concurs medici perioada nedeterminata: Anunt
  • 019 Anunt concurs personal medical și auxiliar perioada determinata: Anunt
  • 018 Anunt Rezultate proba scrisa îngrijitoare: Anunt
  • 017 Anunt Rezultate proba scrisa registrator medical: Anunt
  • 016 Anunt Rezultate proba scrisa moasa: Anunt
  • 015 Anunt Rezultate proba scrisa infirmier: Anunt
  • 014 Anunt Rezultate proba scrisa asistent medical generalistAnunt
  • 013 Anunt Rezultate proba practica spalatoreasaAnunt
  • 012 Anunt Rezultate proba practica muncitor necalificat Bloc Alimentar, Serviciul AprovizionareAnunt
  • 011 Anunt Rezultate proba practica manipulant bunuri la Serviciul aprovizionareAnunt
  • 010 Anunt Rezultate selectie dosare spalatorie: Anunt
  • 009 Anunt Rezultate selectie dosare registrator medical: Anunt
  • 008 Anunt Rezultate selectie dosare moase: Anunt
  • 007 Anunt Rezultate selectie dosare manipulant bunuri_Serviciul Aprovizionare: Anunt
  • 006 Anunt Rezultate selectie dosare ingrijitoare: Anunt
  • 005 Anunt Rezultate selectie dosare infirmier: Anunt
  • 004 Anunt Rezultate selectie dosare asistent medical generalist: Anunt
  • 003 Anunt Rezultate seclectie dosare muncitor necalificat Bloc Alimentar, Serviciul aprovizionare: Anunt
  • 002 Anunt concurs personal medical: Anunt
  • 001 Anunt Concurs muncitori: Anunt

2023

  • 332 Anunt Rezultate finale ASISTENT MEDICAL GENERALIST - PERIOADA DETERMINATA: Anunt
  • 331 Anunt Rezultate finale INGRIJITOARE: Anunt
  • 330 Anunt Rezultate finale Sef serviciu grad II la Serviciul Administrativ: Anunt
  • 329 Anunt Rezultate interviu ASISTENT MEDICAL GENERALIST - PERIOADA DETERMINATA : Anunt
  • 328 Anunt Rezultate finale ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE - PERIOADĂ NEDETERMINATĂ : Anunt
  • 327 Anunt Rezultate interviu INGRIJITOARE : Anunt
  • 326 Anunt Rezultate probă practică Șef serviciu grad II la Serviciul Administrativ : Anunt
  • 325 Anunt Rezultate finale concurs SPALATOREASA : Anunt
  • 324 Anunt Rezultate proba scrisa INGRIJITOARE : Anunt
  • 323 Anunt Rezultate proba scrisa ASISTENT MEDICAL GENERALIST-PERIOADA DETERMINATA : Anunt
  • 322 Anunt Rezultate proba scrisa ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE : Anunt
  • 321 Anunt Rezultate finale MUNCITOR CALIFICAT I - ELECTICIAN : Anunt
  • 320 Anunt Rezultate probă scrisă Sef Serviciu grad II la Serviciul Administrativ : Anunt
  • 319 Anunt REZULTATE PROBA PRACTICA - ELECTICIAN : Anunt
  • 318 Anunt REZULTATE INTERVIU - ELECTICIAN : Anunt
  • 317 Anunt PRIVIND DESFASURAREA CONCURSULUI PENTRU POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST : Anunt
  • 316 Anunt PV SELECTIE DOSARE MANIPULANT BUNURI BLOC ALIMENTAR : Anunt
  • 315 Anunt Proces verbal validare dosare Spalatoreasa : Anunt
  • 314 Anunt Rezultate selectie dosare MUNCITOR CALIFICAT I - ELECTICIAN : Anunt
  • 313 Anunt Rezultate selectie dosare INGRIJITOARE : Anunt
  • 312 Anunt Rezultate selectie dosare ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE : Anunt
  • 311 Anunt Proces verbal rezultate validare dosar SEF SERVICIU ADMINISTRATIV : Anunt
  • 310 Anunt anulare concurs : Anunt
  • 309 Anunt Rezultate validare dosare Asistent Medical generalist : Anunt
  • 308 Anunt Concurs personal TESA și auxiliar : Anunt
  • 307 Anunt Concurs asistenti medicali generalisti perioada determinata : Anunt
  • 306 Anunt Concurs asistent medical de farmacie și îngrijitori  : Anunt
  • 305 Anunt Rezultate probă practică medic specialist în cadrul Laboratorului de Explorari Genetice -Institut Imogen : Anunt
  • 304 Anunt Rezultate finale ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR : Anunt
  • 303 Anunt Rezultate finale INGRIJITOARE : Anunt
  • 302 Anunt Rezultate finale concurs INFIRMIER : Anunt
  • 301 Anunt Rezultate finale asistenti medicali perioada determinata : Anunt
  • 300 Anunt Rezultate proba scrisa medic specialist in cadrul Laboratorului de Explorări Genetice- Institut Imogen : Anunt
  • 299 Anunt REZULTATE interviu INGRIJITOARE : Anunt
  • 298 Anunt rezultate interviu ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR - perioada nedeterminata : Anunt
  • 297 Anunt REZULTATE interviu asistent farmacie : Anunt
  • 296 Anunt REZULTATE PROBA SCRISA ASISTENTI MEDICALI  GENENERALISTI PERIOADA DETERMINATA : Anunt
  • 295 Anunt REZULTATE PROBA SCRISA ASISTENTI  MEDICALI DE  LABORATOR PERIOADA NEDETERMINATA : Anunt
  • 294 Anunt REZULTATE proba scrisa INGRIJITOARE : Anunt
  • 293 Anunt Rezultate proba scrisa Infirmier : Anunt
  • 292 Anunt Rezultate proba scrisa asistent farmacie : Anunt
  • 291 Anunt Rezultate finale muncitor calificat I - bucatar : Anunt
  • 290 Anunt Rezultate proba practica muncitor calificat I -bucatar : Anunt
  • 289 Anunt Rezultate interviu muncitor calificat I - bucatar : Anunt
  • 288 Anunt PV validare dosare CHIMIST DEBUTANT durata nedeterminata : Anunt
  • 287 Anunt Proces Verbal rezultate examen promovare debutanți : Anunt
  • 286 Anunt Validare dosare Asistent Medical durata determinata : Anunt
  • 285 Anunt Rezultat punctaj proba D  concursul de medic specialist, specialitatea Genetică medicală : Anunt
  • 284 Anunt Rezultat selectie dosare asistent farmacie : Anunt
  • 283 Anunt Rezultate selectie dosare INFIRMIER : Anunt
  • 282 Anunt REZULTATE SELECTIE dosare INGRIJITOARE : Anunt
  • 281 Anunt Rezultate selectie dosare promovare debutanti : Anunt
  • 280 Anunt REZULTATE VALIDARE DOSARE ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR : Anunt
  • 279 Anunt REZULTATE VALIDARE DOSARE BUCATAR : Anunt
  • 278 Anunt Rezultate finale concurs croitor : Anunt
  • 277 Anunt examen promovare debutanti sept.2023 : Anunt
  • 276 Anunt concurs asistent medical generalist perioada determinata : Anunt
  • 275 Anunt Rezultate interviu CROITOR : Anunt
  • 274 Anunt Rezultate finale concurs economist, referent Birou Achizitii : Anunt
  • 273 Anunt Concurs chimist debutant : Anunt
  • 272 Anunt Rezultate interviu economist, referent,Serv.Achizitii : Anunt
  • 271 Anunt Concurs medic Genetica Medicala : Anunt
  • 270 Anunt CONCURS MUNCITORI : Anunt
  • 269 Anunt CONCURS ASISTENT MEDICAL,AS DE LABORATOR,INFIRMIER,INGRIJITOR : Anunt
  • 268 Anunt Rezultate proba practica concurs economist, referent la Birou Achizitii : Anunt
  • 267 Anunt Rezultate finale concurs INFIRMIER : Anunt
  • 266 Anunt Rezultate finale Brancardieri : Anunt
  • 265 Anunt Rezultate finale  Îngrijitoare : Anunt
  • 264 Anunt Rezultate finale  Tehnicieni de radiologie si imagistica licentiati : Anunt
  • 263 Anunt Rezultat selectie dosare muncitor calificat II TELEFONIST : Anunt
  • 262 Anunt Rezultat selectie dosare muncitor calificat I CROITOR : Anunt
  • 261 Anunt Rezultate proba scrisa economist,referent la Birou Achizitii : Anunt
  • 260 Anunt Rezultate FINALE admininistrator IMOGEN : Anunt
  • 259 Anunt Rezultate proba scrisa asistenti medicali -perioada determinată -inlocuire : Anunt
  • 258 Anunt Rezultate interviu pt. tehnicieni de radiologie si imagistica licentiati : Anunt
  • 257 Anunt Rezultate interviu INGRIJITOARE : Anunt
  • 256 Anunt Rezultate interviu INFIRMIER : Anunt
  • 255 Anunt Rezultate interviu BRANCARDIER : Anunt
  • 254 Anunt Rezultate finale Asistenti medicali -perioada determinata : Anunt
  • 253 Anunt REZULTAT proba interviu administrator I IMOGEN : Anunt
  • 252 Anunt Rezultate interviu pt. asistenti medicali - perioada determinata : Anunt
  • 251 Anunt PROCES VERBAL rezultate finale concurs post muncitor necalificat  Bloc Alimentar : Anunt
  • 250 Anunt PROCES VERBAL rezultate finale concurs post muncitor calificat bucătar Bloc Alimentar : Anunt
  • 249 Anunt PROCES VERBAL rezultate finale concurs post manipulant bunuri Bloc Alimentar : Anunt
  • 248 Anunt Rezultate FINALE promovare asistent medical LABORATOR : Anunt
  • 247 Anunt Rezultate FINALE examen tehnician radiologie debutant : Anunt
  • 246 Anunt Rezultate examen promovare Asistent Medical Licențiat în Nutriție și Dietetică : Anunt
  • 245 Anunt Rezultat examen promovare Inginer Constructii II : Anunt
  • 244 Anunt Proces verbal rezultate promovare inginer compartiment intretinere si reparare aparatura medicala : Anunt
  • 243 Anunt Proces verbal rezultate examen promovare infirmier : Anunt
  • 242 Anunt Rezultate proba scrisa administrator IMOGEN : Anunt
  • 241 Anunt Rezultate finale medic UPU : Anunt
  • 240 Anunt Rezultate proba scrisa  ÎNGRIJITOARE : Anunt
  • 239 Anunt Rezultate proba scrisa administrator UPU : Anunt
  • 238 Anunt Rezultate proba scrisa BRANCARDIER si detalii interviu : Anunt
  • 237 Anunt Rezultate proba scrisa tehnician de radiologie si imagistica licentiat : Anunt
  • 236 Anunt Rezultate promovare asistenti medicali generalisti : Anunt
  • 235 Anunt Rezultate selectie dosare economist.,referent B.Achizitii : Anunt
  • 234 Anunt Rezultate proba scrisa infirmier : Anunt
  • 233 Anunt Rezultate proba scrisa Asistenti medicali -perioada determinata : Anunt
  • 232 Anunt Rezultate selectie dosare tehnician radiologie debutant : Anunt
  • 231 Anunt Rezultate proba practica muncitor calificat I electrician : Anunt
  • 230 Anunt Rezultate finale muncitor calificat I electrician : Anunt
  • 229 Anunt Rezultate finale medic radiolog UPU : Anunt
  • 228 Anunt Rezultate finale medic radiolog LRIM : Anunt
  • 227 Anunt Inginer debutant Serviciul Tehnic, Aparatură Medicală și Mentenanță -Rezultate selecție dosare : Anunt
  • 226 Anunt Inginer debutant Compartiment întreținere și reparare aparatură medicală -Rezultate selecție dosare : Anunt
  • 225 Anunt Asistent medical licentiat în nutritie si dietetica debutant -Rezultate selecție dosare : Anunt
  • 224 Anunt Asistent medical debutant de laborator - Rezultate selecție dosare : Anunt
  • 223 Anunt Rezultate selecție dosare și planificare examen Asistente medicale debutante : Anunt
  • 222 Anunt Rezultate selecție dosare și planificare examen Infirmieri debutanti : Anunt
  • 221 Anunt Proces verbal rezultate  proba practica muncitor necalificat Bloc Alimentar : Anunt
  • 220 Anunt Proces verbal rezultate  proba practica muncitor calificat bucatar Bloc Alimentar : Anunt
  • 219 Anunt Proces verbal rezultate  proba practica manipulant bunuri Bloc Alimentar : Anunt
  • 218 Anunt Rezultate selectie dosare medic radiologie UPU : Anunt
  • 217 Anunt Rezultate selectie dosare medic radiologie LRIM : Anunt
  • 216 Anunt concurs  telefonist, croitor, spalatoreasa : Anunt
  • 215 Anunt anunt promovare debutanti : Anunt
  • 214 Anunt rezultat selectie dosare administrator IMOGEN : Anunt
  • 213 Anunt rezultat selectie dosare administrator UPU : Anunt
  • 212 Anunt rezultat selectie dosare asistent laborator licentiat : Anunt
  • 211 Anunt Rezultat selectie dosare muncitor calificat I ELECTRICIAN : Anunt
  • 210 Anunt rezultate selectie  dosare infirmieri : Anunt
  • 209 Anunt Rezultate selecție dosare manipulant bunuri Bloc Alimentar : Anunt
  • 208 Anunt Rezultate selecție dosare muncitor calificat bucatar Bloc Alimentar : Anunt
  • 207 Anunt Rezultate selecție dosare muncitor necalificat Bloc Alimentar : Anunt
  • 206 Anunt REZULTATE VALIDARE DOSARE INGRIJITOARE : Anunt
  • 205 Anunt REZULTATE VALIDARE DOSARE BRANCARDIER : Anunt
  • 204 Anunt REZULTATE SELECTIE DOSARE TEHNICIAN DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA LICENTIAT : Anunt
  • 203 Anunt REZULTATE SELECTIE DOSARE TEHNICIAN DE FARMACIE LICENȚIAT : Anunt
  • 202 Anunt concurs personal TESA - Achiziții și muncitori : Anunt
  • 201 Anunt CONCURS MEDICI RADIOLOGIE : Anunt
  • 200 Anunt Rezultate selecție dosare Asistenti medicali - perioadă determinată : Anunt
  • 199 Anunt FORMULAR DE INSCRIERE : Anunt
  • 198 Anunt CONCURS PERSONAL MEDICAL AUXILIAR SI ADMINISTRATOR : Anunt
  • 197 Anunt CONCURS MUNCITORI : Anunt
  • 196 Anunt CONCURS ASISTENTI MEDICALI-PERIOADA DETERMINATA : Anunt
  • 195 Anunt Rezultat final concurs referent de specialitate III : Anunt
  • 194 Anunt Rezultat interviu referent de specialitate III : Anunt
  • 193 Anunt Rezultat proba scrisa referent de specialitate III : Anunt
  • 192 Anunt Rezultat selectie dosare referent de specialitate III : Anunt
  • 191 Anunt rezultate finale concurs asistent medical generalist perioada determinata : Anunt
  • 190 Anunt privind repartitia asistentilor medicali generalisti perioadă determinată : Anunt
  • 189 Anunt Proces Verbal rezultate proba interviu asistent medical generalist perioada determinata : Anunt
  • 188 Anunt rezultate selectie dosare tehnicieni radiologie : Anunt
  • 187 Anunt concursuri care continua : Anunt , 1520_2023 decizie suspendare concursuri og 34 2023
  • 186 Anunt rezultate selectie dosare tehnicieni radiologie : Anunt
  • 186 Anunt rezultate selectie dosare muncitor nealificat bloc alimentar : Anunt
  • 185 Anunt rezultate selectie dosare electrician : Anunt
  • 184 Anunt rezultate selectie dosare asistent farmacie : Anunt
  • 183 Anunt rezultat selectie dosare bucatar : Anunt
  • 182 Anunt Rezultate validare dosare Croitor : Anunt
  • 181 Anunt Rezultate validare dosare Chimist : Anunt
  • 180 Anunt REZULTATE VALIDARE DOSARE INGRIJITOARE : Anunt
  • 179 Anunt Rezultate validare dosare Infirmier : Anunt
  • 178 Anunt Rezultate validare dosare Economist specialist IA la Biroul Achiziții Publice : Anunt
  • 177 Anunt REZULTATE VALIDARE DOSARE ADMINISTRATOR II : Anunt
  • 176 Anunt REZULTATE VALIDARE DOSARE ADMINISTRATOR I : Anunt
  • 175 Anunt Rezultat validare dosar Spalatoreasa : Anunt
  • 174 Anunt Concurs referent de specialitate : Anunt
  • 173 Anunt PLANIFICARE INTERVIU ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI PERIOADA DETERMINATA : Anunt
  • 172 Anunt Proces Verbal Anunț rezultate  proba scrisa asistent medical generalist perioadă determinată : Anunt
  • 171 Anunt Rezultate validare dosare medic specialist, specialitatea psihiatrie : Anunt
  • 170 Anunt Rezultat validare dosare medic radiologie : Anunt
  • 169 Anunt Proces Verbal validare dosare 0,5 post  medic specialist  genetica medicală : Anunt
  • 168 Anunt PROCES VERBAL validare dosare asistente medicale generaliste, durata determinata : Anunt
  • 167 Anunt REZULTATE FINALE CONCURS CURIER  : Anunt
  • 166 Anunt REZULTATE FINALE CONCURS TEHNICIAN DE RADIOLOGIE : Anunt
  • 165 Anunt Rezultate finale concurs moasă : Anunt
  • 164 Anunt REZULTATE finale BRANCARDIER : Anunt
  • 163 Anunt REZULTATE FINALE INFIRMIER : Anunt
  • 162 Anunt REZULTATE FINALE INGRIJITOARE : Anunt
  • 161 Anunt rezultate FINALE fiziokinetoterapeut debutant : Anunt
  • 160 Anunt privind repartitia asistentilor medicali generalisti : Anunt
  • 159 Anunt Rezultate finale concurs asistent medical generalist : Anunt
  • 158 Anunt Concurs chimist debutant : Anunt , Tematica, bibliografie chimist debutant
  • 157 Anunt Solutionare contestatii proba interviu asistenti medicali generalisti : Anunt
  • 156 Anunt REZULTATE INTERVIU CURIER : Anunt
  • 155 Anunt REZULTATE INTERVIU TEHNICIAN DE RADIOLOGIE : Anunt
  • 154 Anunt CONCURS ASISTENTI FARMACIE, TEHNICIENI RADIOLOGIE : Anunt
  • 153 Anunt CONCURS ASITENTI MEDICALI PERIOADA DETERMINATA : Anunt
  • 152 Anunt CONCURS ECONOMIST 1A ACHIZITII : Anunt
  • 151 Anunt CONCURS INFIRMIERE, INGRIJITOARE : Anunt
  • 150 Anunt CONCURS MUNCITORI : Anunt
  • 149 Anunt Rezultate interviu Asistent medical de laborator clinic : Anunt
  • 148 Anunt Rezultate interviu Asistent medical nutritie si dietetica debutant : Anunt
  • 147 Anunt Rezultate interviu INGRIJITOARE : Anunt
  • 147 Anunt Rezultate interviu INFIRMIER : Anunt
  • 146 Anunt Rezultate interviu fiziokinetoterapeut debutant : Anunt
  • 145 Anunt REZULTATE interviu BRANCARDIER : Anunt
  • 144 Anunt Rezultate FINALE fiziokinetoterapeut 0,5 norma : Anunt
  • 143 Anunt Rezultate proba interviu moasă : Anunt AFISAT IN DATA DE 26.04.2023
  • 142 Anunt Rezultate proba interviu asistent medical generalist : Anunt , Anunț privind rezultatele finale ale concursului și repartiția candidaților AFISAT IN DATA DE 26.04.2023
  • 141 Anunt Concurs medici psihiatrie, genetica, radiologie : Anunt , Bibliografie genetica medicala , Bibliografie psihiatrie , Bibliografie radiologie
  • 140 Anunt Rezultate solutionare contestatii proba scrisa asistent medical generalist : Anunt
  • 139 Anunt Rezultate proba scrisa INGRIJITOARE : Anunt
  • 138 Anunt Rezultate proba scrisa INFIRMIER : Anunt
  • 137 Anunt Rezultate proba scrisa BRANCARDIER : Anunt
  • 136 Anunt Rezultatele la proba scrisa pentru postul de CURIER : Anunt
  • 135 Anunt Proces verbal rezultate proba scrisa moase : Anunt
  • 134 Anunt Proces verbal rezultate proba scrisa asistenti medicali generalisti : Anunt
  • 133 Anunt PLANIFICARE INTERVIU 25.04.2023 ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI : Anunt
  • 132 Anunt REZULTATE PROBA SCRISA TEHNICIAN DE RADIOLOGIE : Anunt
  • 131 Anunt Rezultate proba scrisa fiziokinetoterapeut debutant : Anunt
  • 130 Anunt Rezultate proba scrisa fiziokinetoterapeut 0,5 norma : Anunt
  • 129 Anunt Rezultate proba scrisa Asistent medical nutritie si dietetica debutant : Anunt
  • 128 Anunt Rezultate proba scrisa Asistent medical de laborator clinic : Anunt
  • 127 Anunt ACTE NECESARE MEDICI REZIDENȚI, SCHIMARE CENTRU UNIVERSITAR : Anunt
  • 126 Anunt Rezultate solutionare contestatie Fiziokinetoterapeut debutant : Anunt
  • 125 Anunt Rezultate solutionare contestatie asistent medical generalist : Anunt
  • 124 Anunt Rezultatul solutionarii contestatiei pentru postul de Asistent medical de laboorator clinic : Anunt
  • 123 Anunt Rezultate finale concurs medic primar gastroenterologie : Anunt
  • 122 Anunt Rezultat proba practica medic primar gastroenterologie : Anunt
  • 121 Anunt Rezultate selectie dosare ASISTENT LABORATOR : Anunt AFISAT IN DATA DE 07.04.2023
  • 120 Anunt Rezultate selectie dosare BRANCARDIER : Anunt
  • 119 Anunt Rezultate selectie dosare  ASISTENT MEDICAL DE NUTRITIE : Anunt , Anunt actualizat  AFISAT IN DATA DE 07.04.2023
  • 118 Anunt Proces verbal validare dosare TEHNICIAN DE RADIOLOGIE : Anunt , Anunt actualizat  AFISAT IN DATA DE 07.04.2023
  • 117 Anunt Proces verbal validare dosare MOASA : Anunt , Anunt actualizat  AFISAT IN DATA DE 07.04.2023
  • 116 Anunt Proces verbal validare dosare INGRIJITOARE : Anunt , Anunt actualizat AFISAT IN DATA DE 07.04.2023
  • 115 Anunt Proces verbal validare dosare INFIRMIER : Anunt , Anunt actualizat AFISAT IN DATA DE 07.04.2023
  • 114 Anunt Proces verbal validare dosare CURIER : Anunt , Anunt actualizat AFISAT IN DATA DE 07.04.2023
  • 113 Anunt Proces verbal validare dosare ASISTENTI MEDICALI GENERALISTI : Anunt , Anunt actualizat AFISAT IN DATA DE 07.04.2023
  • 112 Anunt Proces verbal selectie dosare FIZIOKINETOTERAPEUT DEBUTANT : Anunt , Anunt actualizat AFISAT IN DATA DE 07.04.2023
  • 111 Anunt Proces verbal selectie dosare FIZIOKINETOTERAPEUT 0,5 NORMA : Anunt , Anunt actualizat AFISAT IN DATA DE 07.04.2023
  • 110 Anunt REZULTATE FINALE concurs ½ normă 1 post Medic specialist Oftalmologie : Anunt
  • 109 Anunt Rezultate finale medic specialist A.T.I. : Anunt
  • 108 Anunt Rezultat proba scrisa medic primar gastroenterologie : Anunt
  • 107 Anunt Raport final concurs medic specialist radiologie si imagistica medicala : Anunt
  • 106 Anunt Rezultate Proba clinica-practica medic specialist radiologie si imagistica medicala : Anunt
  • 105 Anunt Rezultate proba clinica medic specialist A.T.I. : Anunt
  • 104 Anunt Rezultate proba scrisa medic specialist radiologie si imagistica medicala : Anunt
  • 103 Anunt Rezultate proba scrisa medic specialist A.T.I. : Anunt
  • 102 Anunt selectie dosare pentru functia de medic primar, specialitatea gastroenterologie : Anunt
  • 101 Anunt rezultate examen promovare econ. debutant : Anunt
  • 100 Anunt REZULTATE SELECTIE DOSARE MEDIC SPECIALIST OFTALMOLOGIE : Anunt
  • 099 Anunt Rezultate selectie dosare medic specialist radiologie si imagistica medicala : Anunt
  • 098 Anunt Rezultate selectie dosare medic specialist A.T.I. : Anunt
  • 097 Anunt CONCURS 20.04.2023 : Anunt , Bibliografie
  • 096 Anunt CONCURS 19.04.2023 : Anunt , Bibliografie
  • 095 Anunt ANEXA ANUNT CONC DIN 19.04.2023-20.04.2023 : Anunt
  • 094 Anunt AMANARE CONCURS C.D. : Anunt
  • 093 Anunt rezultatele finale la concursul pt ocuparea postului de Inginer Debutant : Anunt
  • 092 Anunt examen promovare economist debutant -SESM : Anunt
  • 091 Anunt Rezultat interviu economist contabilitate : Anunt
  • 090 Anunt Rezultat final economist aprovizionare : Anunt
  • 089 Anunt Rezultat final economist achizitii : Anunt
  • 088 Anunt concurs medic primar Gastroenterologie : Anunt , BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA MEDIC SPEC GASTROENTEROLOGIE
  • 087 Anunt rezultate finale Consilier juridic grad I la Compartiment Juridic : Anunt
  • 086 Anunt rezultate finale Sef birou grad II economist la Biroul Transport : Anunt
  • 086 Anunt rezultate interviu consilier juridic grad I la compartimentul juridic : Anunt
  • 085 Anunt rezultate proba practica sef birou grad II economist la biroul transporturi : Anunt
  • 084 Anunt rezultate interviu sef birou grad II economist la biroul transporturi : Anunt
  • 083 Anunt rezultate selectie dosare Director Financiar Contabil și Director de ingrijiri : Anunt
  • 082 Anunt REZULTATE FINALE PORTAR : Anunt
  • 081 Anunt Rezultat interviu economist contabilitate : Anunt
  • 080 Anunt Rezultat interviu economist aprovizionare : Anunt
  • 079 Anunt Rezultat interviu economist achizitii : Anunt
  • 078 Anunt PV interviu pentru postul de Inginer debutant - Aparatura medicala : Anunt
  • 077 Anunt REZULTATE interviu PORTAR : Anunt
  • 076 Anunt rezultate finale sofer II : Anunt
  • 075 Anunt rezultate finale sofer autosanitara II : Anunt
  • 074 Anunt concurs medic spec. Radiologie,ATI,Oftalmologie : Anunt , BIBL. SI TEMATICA MEDIC SPEC ATI , BIBL. SI TEMATICA MEDIC SPEC OFTALMOLOGIE , BIBL. SI TEMETICA MEDIC SPEC. RADIOLOGIE
  • 073 Anunt PROCES VERBAL  rezultate finale concurs post  muncitor necalificat Bloc Alimentar : Anunt
  • 072 Anunt PROCES VERBAL rezultate finale concurs post manipulant bunuri Bloc Alimentar : Anunt
  • 071 Anunt PROCES VERBAL rezultate finale concurs post muncitor calificat bucătar Bloc Alimentar : Anunt
  • 070 Anunt REZULTATE FINALE spalatoreasa : Anunt
  • 069 Anunt rezultate FINALE MANIPULANT BUNURI APROVIZIONARE  : Anunt
  • 068 Anunt REZULTAT PROBA PRACTICA ECONOMISTCONTABILITATE : Anunt
  • 067 Anunt REZULTAT PROBA PRACTICA ECONOMISTAPROVIZIONARE : Anunt
  • 066 Anunt REZULTAT PROBA PRACTICA ECONOMIST ACHIZITII : Anunt
  • 065 Anunt rezultate la proba practica pentru ocuparea postului de INGINER DEBUTANT : Anunt
  • 064 Anunt rezultate la concurs pt ocupare post de ZUGRAV : Anunt
  • 063 Anunt rezultate de la proba practica pentru postul de consilier juridic : Anunt
  • 062 Anunt rezultate interviu sofer autosanitara : Anunt
  • 061 Anunt rezultate interviu  SOFER II  : Anunt
  • 060 Anunt PV INTERVIU TAMPLAR : Anunt
  • 059 Anunt PV. INTERVIU INSTALATOR I : Anunt
  • 058 Anunt PV. INTERVIU INSTALATOR III : Anunt
  • 057 Anunt REZULTATE interviu spalatoreasa : Anunt
  • 056 Anunt Proces verbal rezultate proba interviu muncitor necalificat Bloc Alimentar : Anunt
  • 055 Anunt Proces verbal rezultate proba interviu  manipulant bunuri Bloc Alimentar : Anunt
  • 054 Anunt Proces verbal rezultate  proba interviu bucatar Bloc Alimentar : Anunt
  • 053 Anunt rezultate interviu MANIPULANT BUNURI APROVIZIONARE : Anunt
  • 052 Anunt REZULTATE proba scrisa PORTAR: Anunt
  • 051 Anunt PV INTERVIU REGISTRATOR PER. NEDETERMINATA: Anunt
  • 050 Anunt PV INTERVIU REGISTRATOR PER. DETERMINATA: Anunt
  • 049 Anunt PV FINAL REGISTRATOR PER. NEDETERMINATA: Anunt
  • 048 Anunt PV FINAL REGISTRATOR PER. DETERMINATA: Anunt
  • 047 Anunt rezultate proba scrisa - Consilier juridic Grad 1 la Compartimentul Juridic: Anunt
  • 046 Anunt rezultate proba scrisa - Sef Birou Grad 2 Economist la Biroul Transport: Anunt
  • 045 Anunt rezultate proba scrisa - post Inginer debutant: Anunt
  • 044 Anunt rezultate proba scrisa - post Zugrav: Anunt
  • 043 Anunt rezultate proba scrisa sofer  autosanitara: Anunt
  • 042 Anunt rezultate proba scrisa sofer II: Anunt
  • 041 Anunt Rezultate proba scrisa economist contabilitate: Anunt
  • 040 Anunt REZULTATE proba practica spalatoreasa: Anunt
  • 039 Anunt Rezultate proba scrisa economist aprovizionare: Anunt
  • 038 Anunt Rezultate proba scrisa economisti achizitii: Anunt
  • 037 Anunt Proces verbal rezultate proba practica muncitor necalificat Bloc Alimentar: Anunt
  • 036 Anunt Proces verbal rezultate proba practica manipulant bunuri Bloc Alimentar: Anunt
  • 035 Anunt Proces verbal rezultate  proba practica muncitor calificat bucatar Bloc Alimentar: Anunt
  • 034 Anunt REZULTATE PROBA PRACTICĂ MANIPULANT BUNURI APROVIZIONARE: Anunt
  • 033 Anunt PV PROBA PRACTICA TAMPLAR: Anunt
  • 032 Anunt PV PROBA PRACTICA INSTALATOR III: Anunt
  • 031 Anunt PV PROBA PRACTICA INSTALATOR I : Anunt
  • 030 Anunt PROBA PRACTICĂ REGISTRATOR MEDICAL : Anunt
  • 029 Anunt PROBA PRACTICĂ REGISTRATOR MEDICAL-perioadă determinată : Anunt
  • 028 Anunt IMPORTANT concurs PORTAR la Serv Administrativ : Anunt
  • 027 Anunt CONCURS DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL SI DIRECTOR INGRIJIRI : Anunt
  • 026 Anunt PV PROBA SCRISA REGISTRATORI PERIOADA NEDETERMINATA : Anunt
  • 025 Anunt PV PROBA SCRISA REGISTRATORI PERIOADA DETERMINATA : Anunt
  • 024 Anunt REZULTATE SELECTIE dosare PORTAR : Anunt
  • 023 Anunt REZULTATE SELECTIE dosare SPALATOREASA : Anunt
  • 022 Anunt PV validare dosare sofer autosanitara : Anunt
  • 021 Anunt PV validare dosare sofer II : Anunt
  • 020 Anunt Consilier juridic grad I la Compartiment Juridic : Anunt
  • 019 Anunt Sef Birou grad II economist la Biroul Transport : Anunt
  • 018 Anunt PV VALIDARE DOSARE INSTALATOR I : Anunt
  • 017 Anunt PV VALIDARE DOSARE INSTALATOR III : Anunt
  • 016 Anunt PV VALIDARE DOSARE TAMPLAR : Anunt
  • 015 Anunt Rezultate selectie dosare POST ZUGRAV : Anunt
  • 014 Anunt Rezultate selectie dosare POST INGINER DEBUTANT : Anunt
  • 013 Anunt Proces verbal validare dosare muncitor necalificat Bloc Alimentar : Anunt
  • 012 Anunt Proces verbal validare dosare manipulant bunuri Bloc Alimentar : Anunt
  • 011 Anunt Proces verbal validare dosare bucatar Bloc Alimentar : Anunt
  • 010 Anunt PV validare dosare manipulant bunuri aprovizionare : Anunt
  • 009 Anunt PV validare Eonomist Serviciul Contabilitate : Anunt
  • 008 Anunt PV validare Economisti Birou Achizitii : Anunt
  • 007 Anunt PV validare Economist Birou Aprovizionare : Anunt
  • 006 Anunt P.V. Selectie dosare Registratori medicali : Anunt
  • 005 Anunt PV rectificativ Registrator medical 1/2 norma : Anunt
  • 004 Anunt P.V. validare dosare Registrator medical 12 norma : Anunt
  • 003 Anunt concurs Registrator temporar vacant : AnuntBibliografie si tematica Registrator Medical
  • 002 Anunt concurs Registrator perioada nedeterminata : AnuntBibliografie si tematica Registrator Medical
  • 001 Anunt concurs personal TESA : AnuntTematici si bibliografii TESA muncitori I , Tematici si bibliografii TESA muncitori II

2022

2021

2020

2019

2018

2017

 

Acceptarea de catre dvs a politicii privind datele cu caracter personal
Nota de acceptare: In conformitate cu normele GDPR, continuarea accesarii acestui site reprezinta acceptul dvs privind folosirea si stocarea datelor cu caracter personal conform regulilor si conditiilor si politicii privind cookies.

Va multumim si va invitam sa vizionati site-ul nostru!