Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Sepcial Promotion

Drepturile pacientului

1Dreptul de a primi informaţii referitoare la serviciile şi metodele terapeutice de care are nevoie şi posibilitatea clinicii de a i le oferi, precum şi informaţii asupra unor tarife practicate pentru unele servicii în cazul în care acestea există (exemplu: tomografii);

2Drepturi egale de acces la serviciile şi metodele terapeutice;

3Dreptul de a fi informat despre starea lui de sănătate;

4Dreptul de a primi tratament adecvat;

5Dreptul de a lua decizii referitoare la îngrijirea sa, la efectuarea unor investigaţii, în cunoştinţă de cauză;

6Dreptul la confidenţialitatea actului medical;

7Dreptul de a primi la externarea din clinică un document care include date cu privire la identitatea sa, motivele internării, evoluţia în timpul spitalizării, tratamentele efectuate şi recomandări referitoare la tratamentul ce trebuie urmat, precum şi o scrisoare medicală adresată medicului de familie;

8Pe parcursul internării este interzisă fotografierea și filmarea secției, pacienților, apartinătorilor, cadrelor medicale.

Obligatiile pacientului

1Pacientul are obligația să prezinte la internare documentele ce atesta identitatea, precum și calitatea de asigurat;

2Pacientul are responsabilitatea să ofere informații complete și corecte referitoare la starea sa de sănătate, antecedente medicale, spitalizări anterioare, medicația urmată anterior internării;

3Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului și personalului medical pe perioada internării (program de vizită, masă, tratament, odihnă) și să informeze personalul medical în momentul apariției oricarei modificări a stării de sănătate;

4Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte, pe durata internării, ţinuta regulamentară de spital;

5Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi în astfel de ţinută;

6Să respecte regulile de igiena personală;

7Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;

8Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi al secţiei;

9Pacienţii trebuie să respecte personalul medical şi de îngrijire, precum şi pe ceilalţi pacienţi;

10Respectarea ordinii şi liniştii, păstrarea curăţeniei în spital;

11Nu se permite degradarea mobilierului şi a bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului;

12Să respecte programul de vizite şi de masă precum şi circuitele funcţionale din spital;

13Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor şefi de secţie.

 

Acceptarea de catre dvs a politicii privind datele cu caracter personal
Nota de acceptare: In conformitate cu normele GDPR, continuarea accesarii acestui site reprezinta acceptul dvs privind folosirea si stocarea datelor cu caracter personal conform regulilor si conditiilor si politicii privind cookies.

Va multumim si va invitam sa vizionati site-ul nostru!